NEMAČKA, AUSTRIJA I ŠVAJCARSKA

Prvi trgovinski partner Srbije u svetu

7 MOTIVA ZA INTERNCAIONALIZACIJU U NEMAČKOJ, AUSTRIJI I ŠVAJCARSKOJ

1. Prva ekonomija i prva manufaktura u Evropi. Prvi trgovinski partner Srbije;

2. Mogućnost ponude proizvoda i usluga vrlo visoke vrednosti po konkurentnim cenama u odnosu na lokalne proizvođače i preduzeća;

3. Veliko tržište za srpske proizvode kako u odnosima B2B tako i u B2C. Centralno sedište brojnih lanaca distribucije;

4. Ozbiljnost i pouzdanost trgovinskih I industrijskih partnera uz kratke rokove plaćanja;

5. Mogućnost velikog rasta tvog preduzeća na sigurnim i stablinim osnovama;

6. Lakoća i niski troškovi logistike;

7. Mogućnost saradnje sa našom lokalnom strukturom, koja te može podržati u svakoj fazi i u svakoj zemlji na tvom jeziku.

Površina:

458,251 km2

Stanovništvo:

oko 100 miliona stanovnika