DELATNOST

Nudimo usluge konsaltinga za inrnacionalizaciju malih i srednjih preduzeća koja žele da stupe na nova tražišta.

Pratimo preduzeća u procesu njihovog strukturalnog trgovinskog razvoja, u otvaranju sopstvenih sedišta ili proizvodnih aktivnosti, uvodeći ih u lokalni politički i administrativni kontekst.

Naša ponuda je široka i obuhvata sledeće usluge: delatnost Temporary Export Manager-a, istraživanja tržišta, dobavljača i personala kao i industrijske investicije, javne tendere i obnovljive energije.

Preduzeća se prate direktno na teritoriji posredstvom organizacije sa lokalnim personalom u Istočnoj Evropi, u D-A-CH -u, u Italiji i u SAD-a, na engleskom i srpskom jeziku.

TEMPORARY EXPORT MANAGER

Želiš da proširiš svoja tržišta, imaš proizvod i odlučnost ali ti nedostaje personal i vreme da bi ih pratio?

Mi ti nudimo lokalnog Export Managera sa odličnim poznavanjem lokalnog jezika koji je u stanju da prati tvoje preduzeće prilikom stupanja na novo tržište.

Uz našu pomoć moći ćeš da prodaješ i izvoziš u: Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo), D-A-CH (Nemačka, Austrija, Švajcarska), Italija i SAD.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Želiš li precizne informacije o tržištu da bi razumeo svoje stvarne mogućnosti i perspektive?

Stavljamo ti na raspolaganje naše iskustvo i naše poznavanje ekonomije kako bi razumeo dinamiku i obim tržišta svog sektora, utvrđujući tvoje konkurente i određujući tvoju prodajnu strategiju.

Sa kojim tržištima ćemo te upoznati? Sa tržištima Istočne Evrope (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo), D-A-CH (Nemačka, Austrija, Švajcarska), Italija i SAD.

PRONALAŽENJE DOBAVLJAČA

Da li bi voleo da se upoznaš sa mogućnostima snabdevanja iz inostranstva? Možemo da ti pomognemo pronalaženjem dobavljača.

Uz našu pomoć upoznaćeš dobavljače iz Istočne Evrope (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo), D-A-CH (Nemačka, Austrija, Švajcarska), Italija i SAD.

INVESTIRANJE U INDUSTRIJU

Želiš li da otvoriš proizvodnu jedinicu u inostranstvu?

Preporučujemo ti Istočnu Evropu. Tu možeš pronaći odgovarajuću lokaciju. kvalifikovani personal i dobavljače što će doprineti optimizaciji proizvodnih i poreskih troškova.

Predlažemo ti D-A-CH. Ovde si u prvoj evropskoj manufakturi u kontekstu industrijskih klastera koji su tehnološki vrlo napredni.

Predlažemo ti takođe SAD. Tu možeš pronaći najveće unutrašnje tržište na svetu.

Možemo ti ponuditi pomoć u Istočne Evrope (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo), D-A-CH (Nemačka, Austrija, Švajcarska), Italija i SAD.

JAVNI TENDERI

Imaš know-how i sredstva da bi ućestvovao u javnim tenderima?

Uz pomoć Evropskih fondova Istočna Evropa razvija infrastrukturu: autoputeve, evaluaciju istorijskog nasleđa, vode i kanalizaciju, železnicu, luke, javnu rasvetu, otpad i drugo.

START-UP I REORGANIZACIJA

Otvirio si proizvodnu jedinicu u inostranstvu i imaš ptrebu za menadžerom da bi započeo delanost? Naša usluga Start-up može da ti pomoći da razviješ i optimizuješ proizvodnju.

Ova usluga je dostupna u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo).

PRONALAŽENJE PERSONALA I ODABIR

Otvorio si proizvodnu jedinicu za koju ti je potreban odgovarajući personal?

Možemo ti pomoći kada je reć o formulisanju oglasa, njegovom objavljivanju i organizaciji razgovora sa kandidatima koji odgovaraju tvojim zahtevima.

Povezaćemo te sa lokalnim stručnim školama, gimnazijama i univerzitetima da bi mogao da uspostaviš srednjoročnu i dugoroćnu saradnju u oblasti obrazovanja.

Ova usluga je na raspoganju u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo), u D-A-CH (Nemačka, Austrija, Švajcarska), u Italija i u SAD-a.

OBNOVLJIVE ENERGIJE

Imaš iskustva sa obnovljivim energijama i želiš da nastaviš razvoj na novim tržištima?

Pažljivo pratimo stalni razvoj normativa u oblasti životne sredine i obnovljivih energija u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo), u D-A-CH (Nemačka, Austrija, Švajcarska), u Italija i u SAD-a.

EVROPSKI FONDOVI I PROGRAMI

u periodu 2014-2020

Želiš da investiraš u svoju aktivnost u inostranstvi i da koristiš Evropske fondove?

Predstavljamo ti mogućnost finansiranja iz bespovratnih fondova Evropske unije za Istoćnu Evropu za podsticanje investiranja u razvoj proizvodnje, profesionalnog obrazovanja,životne sredine,naučnih istraživanja i razvoja, poljoprivrede, itd.