EVROPSKI FONDOVI I PROGRAMI ZA FINANSIRANJE

Možemo da ti pomognemo u traženju Evropskih fondova posredstvom naše saradnje sa agencijama specijalizovanim u tom sektoru.

 •  EVROPSKI FONDOVI
  – Fondovi za regionalni razvoj FEDR;
  – Evropski socijalni fond FSE;
  – Kohezioni fondovi;
  – Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj FEASR;
   Evropski fond za pomorto i ribarstvo FEAMP;
 • PROGRAMI EVROPSKIH FONDOVA
  – Operativni program Velike infrastrukture;
  – Regionalni operativni program POR;
  – Operativni program Ljudski kapital POCU;
  – Operativni program Konkurentnost POC;
  – Operativni program Administrativne sposobnosti POCA;
  – Operativni program Tehnička pomoć POAT;
  – Programi prekogranične saradnje.

Ova usluga je na raspolaganju u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo).