INDUSTRIJSKO INVESTIRANJE DA BI BILI KOMPETITIVNI

Želiš da otvoriš proizvodnu jedinicu u inostranstvu? Aktivnosti koje pružamo su sledeće:

  • Traženje idealne lokacije putem analiza SWOT i PEST;
  • Traženje i odabir kvalifikovanog personala;
  • Priprema biznis planova;
  • Pomoć tokom realizacije investicije;
  • Dobijanje neophodnih dozvola za realizaciju investicije;
  • Selekcija lokalnih dobavljača za realizaciju investicije;
  • Istraživanje tržišta za dobavljače/lokalne klijente;
  • Prezentacija investicije političkim i administrativnim organima (Ministarstva, opštine, trgovačke komore, itd.);
  • Ponuda optimalnih finansijskih rešenja: evropski fondovi, poreske optimizacije, olakšice, susreti sa rukovodiocima međunarodnih i lokalnih banaka.

Ova usluga je na raspolaganju u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo), u D-A-CH (Nemačka, Austrija, Švajcarska), u Italija i u SAD.