OBNOVLJIVE ENERGIJE ZA INVESTIRANJE

Privređuješ u oblasti obnovljivih energija i imaš planove za investiranje? Možemo ti pomoći u:

  • Traženju i odabiru autorizovanih terena i parkova;
  • Proveri dokumenata, njihove autentičnosti i potpunosti;
  • Izrada biznis plana;
  • Traženju potrebnih dozvola;
  • Organizovanju susreta sa lokalnim i internacionalnim investitorima;
  • Pronalaženju lokalnih profesionalaca za due diligence tehniku;
  • Pomoći u proceduri kupovine/prodaje;
  • Pomoći tokom gradnje postrojenja;
  • Zastupanju kod lokalnih organa.

Ova usluga je na raspolaganju u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo), u D-A-CH (Nemačka, Austrija, Švajcarska), u Italija i u SAD.