SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Postani preduzeće svetskog nivoa

7 MOTIVA ZA INTERNACIONALIZACIJU U SAD

1. Prva ekonomija i prvo najveće domaće tržište sveta;

2. Mogućnost prodaje velikih količina i rasta tvog preduzeća;

3. Mogućnost otvaranja lokalnog sedišta za upravljanje lokalnim tržištem;

4. Prisustvo glavnih internacionalnih grupacija i multinacionalih kompanija sa kojima se mogu potpisati globalni ugovori;

5. Mogućnost plasiranje brendiranih domaćih proizvoda;

6. Upotreba engleskog jezika u direktnim odnosima sa klijentima;

7. Mogućnost saradnje sa našom lokalnom strukturom, koja te u svakoj fazi može podržati na tvom jeziku.

Stanovništvo:

preko 300 miliona stanovnika

Površina:

9.632.030 km2