START UP I REORGANIZACIJA ZA OPTIMIZACIJU PROIZVODNJE

Ova usluga je na raspolaganju u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo).

Treba da pokreneš svoje novo preduzeće? Želiš da poboljšaš performanse već postojećeg preduzeća? Naša usluga Start-Up i Reorganizacija ti nudi:

  • Definisanje proizvodnih ciljeva preduzeća;
  • Izradu plana za postizanje proizvodnih ciljeva koji uključuje hrono programe, layout, broj zaposelnih i smena, usvajanje kvalitetnih sistema u preduzeću, itd.
  • Odabir i / ili verifikaciju stručnih i profesionalnih kompetencija personala;
  • Obuku plant manadžera;
  • Periodičnu proveru primene utvrđene vremenske dinamike i metoda;
  • Provera stepena proizvodne optimizacije;
  • Prisustvo u preduzeću za delatnosti koje to zahtevaju;
  • Iznenadne kontrole;
  • Otkrivanje i odabir lokalnih dobavljača dobara i usluga.