TRAŽENJE I ODABIR PERSONALA ZA RAD

Otvorio si ili želiš da otvoriš proizvodnu jedinicu u inostranstvu i potreban ti je personal? Možemo da ti pomognemo direktno ili posredstvom saradnje sa lokalnim agencijama:

  • Analiza sposobnosti i karakteristika koje treba da poseduje idealni kandidat;
  • Objavljivanje oglasa u dnevnoj štampi,na internet sajtovima i u lokalnim izvorima;
  • Analiza i odabir primljenih CV;
  • Formulisanje prvih scheda sa podobnim kandidatima;
  • Organizacija razgovora sa gorepomenutim kandidatima;
  • Finalni feedback sa kandidatima koji najviše odgovaraju potrebama preduzeća.

Ova usluga je na raspolaganju u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo).